Kategorier
Uncategorized

Ekstraordinært årsmøte

Mandag 28.06.2021

Frå kl. 2000 –

Regneskap og budsjett

styret

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte Bondalen Grendahus

Den 02.06.2020 avhold Bondalen Grendahus årsmøte.

Frå kl. 2000 –

Vanlige årsmøte saker.

Vel møtt